Editura Cartier
Sâmbătă, 22 Februarie 2020
 
Colecții

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z 
Țurcanu Ion

Ion Țurcanu este un cunoscut militant al mișcării de eliberare naţională din RSS Moldovenească de la sfîrșitul anilor 80 – începutul anilor 90, popularizator al unora dintre cele mai complicate și mai dramatice pagini din istoria românilor și a Basarabiei, iniţiator al reorientării cercetărilor istorice din Republica Moldova pe principii exclusiv știinţifice, membru al primului Parlament al Republicii Moldova. În 1989-1990, redactor-șef al editurii „Cartea Moldovenească”; în 1993-1996, directorul editurii „Universitas”; în prima jumătate a anilor 90, redactor-șef al revistelor istorice „Patrimoniu” și „Revista de istorie a Moldovei”. Membru în colegiile de redacţie ale mai multor reviste știintifice și culturale din Republica Moldova și România. Din 1972 și pînă în prezent a activat la Academia de Știinţe a Moldovei, la fostul Institut pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău, la Universitatea de Stat a Moldovei și la alte instituţii de învăţămînt superior din Republica Moldova, precum și în cadrul unor instituţii academice și culturale din România. Este autorul unui număr mare de studii istorice și filozofice, articole și scrieri mai ample pe teme pedagogice, literare, culturale, lucrări de popularizare a cunoștinţelor din domeniile istorie, filozofie, pedagogie, relaţii politice interne și internaţionale.

Lucrări publicate:

  • Bibliografia istorică a Basarabiei și Transnistriei, Litera Internațional, 2005;
  • Istoria relaţiilor internaţionale, Litera Internațional, 2005,
  • Istoria: receptare, cercetare, interpretare, Junimea, 2006;
  • Istoria românilor (cu o privire mai largă asupra culturii), Istros, 2007;
  • Istoria ilustrată a românilor, Litera Internațional, 2008;
  • Istoria contemporană ilustrată a românilor, Istros, 2010;
  • În căutarea originii numelui Basarabia, Labirint, 2010.


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2020 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel