Editura Cartier
Joi, 18 Ianuarie 2018
 
Colecții

Colectia CARTIER Istoric

Europa reconfigurată

Traducere din franceză de Gabriela Siclovan

Construită solid, încă de la primele pagini, în jurul celor două Superputeri, înainte de a plonja în centrul franco-german, pentru a avansa apoi spre periferii, lucrarea se încheie, în buclă şi în perspectivă, în jurul confruntării dintre Europa şi „Giganţi”. În buclă, căci este vorba de a reconsidera elementele pozitive şi cele supărătoare în relaţia cu Washingtonul, ca şi în cea cu Moscova; în perspectivă, deoarece se iveşte o nouă problemă, nouă şi foarte realistă: care pot fi relaţiile cu China?
Catherine Durandin
Deschide cartea.


Dosar de presă:
E o analiză plauzibilă, sugestivă şi necesară, pentru a înţelege ce înseamnă, în Europa, izolarea, naţionalismul, profesionalismul şi reversul acestuia, demagogia, propaganda, intoxicarea prin media, exclusivismul opiniilor...O lectură şi o galopare prin aceste problematici sunt utile în acest moment, mai ales că Moldova tocmai a trecut ea însăşi, recent, printr-o izolare de restul lumii, cu nimic mai prejos de lumea aflată cîndva, nu demult, dincolo de Zidul Berlinului, după terminarea Războiului al II-lea mondial.
Vladimir Bulat, noiembrie 2009, pe blogul ochiuldeveghe

Având în vedere importanţa subiectului şi absenţa unor volume similare în peisajul editorial autohton contemporan, cărţile pe care le prezint aici sunt demne de a sta, în biblioteca personală, alături de un Nicolae Iorga, C. Giurescu, Neagu Djuvara.
Armanda Filipine, noiembrie 2009, pe blogul brailachirei

240 pag. Format 135x200. Legat. ISBN 978-9975-79-597-5


Traducere din franceză de Liliana Rusu

Publicată pentru prima oară în 1990, această lucrare a inaugurat o serie numeroasă de publicaţii consacrate corpului, devenit,  începând cu acest deceniu, "unul dintre analizatoarele majore ale societăţilor contemporane, un fin revelator al statului individului." Omul occidental îşi descoperă un corp, loc privilegiat al bunăstării, al aparentei prezentabile, semn al individului şi al diferenţei sale faţă de ceilalţi. Acest corp este însă şi un loc al precarităţii, al îmbătrânirii, care trebuie combătută pentru a evita pieirea şi a încerca să aduci sub ascultare insesizabilul. Va deveni el oare o structură stânjenitoare de care ar trebui să te eliberezi? Deschide cartea.

428 pag. Format 135x200. Legat. ISBN 978-9975-79-599-9


Din Evul Mediu pana in zilele noastre

Traducere din franceză de Gabriela Siclovan

Miracolul se află la fiecare pas al vieţii credinciosului: numai preocuparea de a vedea minuni ne împiedică să-l recunoaştem. Nu trebuie să ne numărăm printre acei creştini care, resemnaţi, proclamă că epoca miracolelor s-a încheiat: nu miracolele au încetat, ci credinţa noastră.
Deschide cartea.

Dosar de presă:
Despre cum să deosebim și să încercăm să pricepem mai cu finețe adevăratele miracole mesianice, taumaturgice și sfințitoare sau doar drept-măritoare, de întruchipările și prefacerile înșelătoare provenite din obscurantism, șarlatanism, sectarism magie și ”pseudoputerile oculte ale persoanei” --  această carte magistral scrisă de istoricul Joachim Bouflet.
Vladimir Bulat, decembrie 2009, blog ochiuldeveghe

Există o istorie a unei lumi de mijloc care ne absoarbe fiece mărturisire pentru a ne-o întoarce în ceea ce numim a fi «miracol». Joachim Bouflet cartografiază această lume de mijloc, pornind nu de la începuturile ei ci din mijlocul poveştii până în zilele noastre. Nu ignoră comparaţiile şi definirile pre-creştine şi mai ales violentele confruntări dintre cele două lumi, ale celor două îndemnuri.
Adrian Majuru, ianuarie 2010, www.bucursestiivechisinoi.ro

316 pag. Format 135x210. Legat. ISBN 978-9975-79-566-1


În cartea de faţă, Oleg Serebrian nu apelează la tradiţia geodeterminismului politic, pentru el actul politic fiind dictat nu atât de factori de ordin naturgeografic, cât de interacţiunea acestora cu fenomene de natură socială, culturală şi economică. Textele adunate aici nu reprezintă compilaţii ale unor studii deja existente, ci sunt marcate de viziunea proprie a autorului. Deşi acesta tratează subiecte foarte variate, accentul logic al studiilor înmănuncheate în volumul de faţă este pus pe geopolitica regiunii Mării Negre şi pe analiza relaţiilor dintre statele din această zonă...
Dr. Wilfried Heller
Deschide cartea.

176 pag. Format 130x195. Legat. ISBN 978-9975-79-558-6


Cronici de la Est la Vest

" Interesul naţional derivă din identitatea naţională. Trebuie să ştim cine suntem înainte de a ne şti interesele."
Samuel Huntington, Who are we? The Challenges to American's Identity, 2004

Textele incluse între aceste coperţi vorbesc, explicit sau implicit, despre modul în care acestea afectează, direct sau indirect, orice demers politic intern, dar, mai ales, extern.
A şti cine eşti înseamnă a şti de unde vii şi încotro vrei să te îndrepţi. Înseamnă a-ţi stabili, conştient, geografia simbolică de care aparţii şi, ulterior, a-ţi îndrepta pasul sau paşii spre spaţiul (geo)politic de care te simţi în mod legitim atras.
De aici miza chestiunii şi actualitatea întrebării, mai ales atunci când în discuţie apare un spaţiu precum cel al Republicii Moldova.

Dosar de presă:
Autorul cărţii ... a specificat că anume problema identitară, abordată în mare parte în lucrare, este la baza construcţiei R. Moldova. “Problema identităţii este una reală, ce ţine din perioada interbelică până în prezent, despre care puţin s-a scris şi s-a vorbit. Am încercat să pun o întrebare corectă: “Cine suntem noi?”, pentru a obţine un răspuns bun”...
februarie 2009, Info-Prim Neo

Volumul Cine suntem noi? cuprinde analize detaliate privind realităţile din Republica Moldova. Interviul revistei noastre discută, mai ales, despre cum poate România să aibă un proiect politic eficient faţă de Republica Moldova.
Ovidiu Simonca, februarie 2009, Observatorul Cultural

Moldova se compară cu Albania. Cu cine se poate compara acum vecina de peste Prut a României?
Cristian Patrasconiu, februrie 2009, Cotidianul

...la Chişinau sau la Bucureşti se scrie mult prea puțin despre R. Moldova și prea puține cărți spun lucrurilor pe nume.
Stela Popa, decembrie 2008, pe blogul UNIMEDIA

...volumul propune o temă grea, în interpretarea unui intelectual preocupat serios şi sincer de ceea ce se întâmplă – sub zodia posibilului şi imposibilului – în greu de desluşita ţară de dincolo de Prut.
Adrian Cioroianu, martie 2009, Dilemateca

Jurnal TV Video

584 pag. Format 135x200. Legat. ISBN 978-9975-79-539-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2018 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel