Editura Cartier
Vineri, 15 Noiembrie 2019
 
Colecții

Colectia CARTIER Varia

Traducere din arabă și introducere de Silvestru Octavian Isopescul
432 pag. Format 130x195. Legat. ISBN 978-9975-86-034-5


„Pe cât de spectaculoasă prestaţia actorului Gheorghe Grâu, pe atât de discretă trăirea poetică a artistului cu acelaşi nume – ca şi cum după ce a creat, pe marele ecran şi pe scenă, atâtea chipuri memorabile, omul a simţit nevoia să se replieze asupra sa, şi astfel l-a aflat pe Dumnezeu: Doamne,/ ce fericită schimbare!/ acum zilele-mi toate/ cu mierea sufletului Tău/ sunt vindecate…
Altfel spus, poezia este faţa demachiată a lui Gheorghe Grâu, adeverind o dată în plus că, plin de merite, şi totuşi în chip poetic locuieşte omul pe acest pământ”.
Em. GALAICU-PĂUN  
 
112 pag. Format 195x130. Broșat. ISBN 9789975860079


Roman
„Înainte să fie răpus prematur de o boală nemiloasă, Victor Dumbrăveanu a reușit să facă un lucru care nu e la îndemâna oricărui literat: și-a scris cartea vieții!

Ultimul său roman, Iubirea noastră-i ca și ura, nu doar îi desăvârșește umorul fin și inconfundabil, ci și se impune ca un proiect narativ de mare anvergură. Construit pe trei planuri, cu trei protagoniști de pe paliere sociale diferite, romanul lui Victor Dumbrăveanu reconstituie în cele mai mici amănunte epoca brejnevistă, o lume terifiantă și aberantă, dar și grotescă-hazlie, în care dezmățul erotic al indivizilor se mulează perfect pe osatura slută a sistemului burdușit cu valori false.”
Iulian CIOCAN
700 pag. Format 190x135. Legat. ISBN 978-9975-79-977-5


„Dumitru Matcovschi este un poet impresiv şi deopotrivă reflexiv. Cu alte cuvinte, sensibilitatea este egalată sau însoţită permanent, este potenţată de raţiune. A vorbi, aşadar, despre Dumitru Matcovschi înseamnă a vorbi despre o etapă foarte importantă a poeziei basarabene, mai exact a poeziei româneşti din Basarabia, căreia Domnia Sa i-a adăugat o nouă coardă.
Cu asemenea repere, apropiindu-se în acelaşi timp şi continuând melosul popular, folclorul, cu asemenea puncte de vedere, cu asemenea date de plecare, Dumitru Matcovschi a fost unul dintre întregitorii prin cuvânt ai conştiinţei naţionale din Basarabia…”
Acad. Constantin CIOPRAGA
Deschide cartea.

"[...]Am fost, în clipă,
sunt, voi fi în clipă.
Gol nesfârșitul, nesfârșit de gol. 
Ca pasărea cu-o singură aripă, 
am obosit și am rămas de stol.

Viu, mort, crucea mi-o port și cred în omul
cel de alături, mă aplec, să-l înțeleg,
pe amândoi ne va avea în pază Domnul,
și ne va fi abia atunci destinu-ntreg."

(Să nu plâng, 1991)
420 pag. Format 200x130. Legat. ISBN 978-9975-79-900-3


„Întreaga creaţie a scriitorului (…) pledează contra pierderii de suflet. Romanele sale ţintesc anume în această direcţie. Dacă am încerca să completăm o fișă a personajelor, ne-am convinge că cei mai mulţi sunt purtătorii unui mesaj etic bogat, în care grija pentru suflet ocupă un loc esenţial. Toate împreună, romanele (în continuarea poeziei) devin o veritabilă profesiune de credinţă a artistului şi cetăţeanului.
Și romanele, și piesele scriitorului includ puternice elemente baladești, crâmpeie de cântec și de bocet, personajele fiind conturate cu un plus de pitoresc și de poezie. Tendinţa marcată spre proza de factură lirică se verifică în ritmurile rapsodice sau elegiac-baladeşti, în profilul muzical al frazelor, în poezia profund lirică a peisajelor, în imagistica cu accentuat caracter plasticizant, în digresiunile lirice cu caracter diferit. Prin toate autorul câştigă o modalitate în plus de a releva
fiinţa lăuntrică a omului.”
Stela LUCA
Deschide cartea.

"Mâine îmi cumpăr hulubi, revine badea Lisandru la vorba veche, am scăpat viu la Konigsberg numai datorita hulubilor, m-am jucat cu ei și am întârziat la masă, dacă nu întârziam, mă îngropa de tot mina ceea nemțească; am să-mi cumpăr o pereche de hulubi, să-i cresc frumos, să zboare toată ziua în jurul casei și să mă bucure."
480 pag. Format 200x130. Legat. ISBN 978-9975-79-901-0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2019 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel