Editura Cartier
Duminică, 17 Noiembrie 2019
 
Colecții

Colectia CARTIER Varia

Volumul cuprinde piesele de teatru: Stefan Voda al Moldovei (drama in doua acte) si Rapsodul (tragedie neimplinita cu doua visuri, un monolog si o haulita).

 

196 pag. Format 130x195. Brosat. ISBN 978-9975-79-477-0


Autori: Nicolae Panfil, Dorian Furtuna, Dorina Baltag

Autorii studiului fac o analiza comparativa a principalilor zece concurenti electorali inscrisi in cursa electorala din capitala prin prisma utilizarii diverselor strategii de marketing electoral. Sunt identificate elementele difinitorii in pozitionarea fiecarui candidat pe piata politica, precum si aratate gafele si deraierile de la linia strategica de gestionare a imaginii.

Aurelia Peru, doctor in stiintel politice

156 pag. Format 170x240. Brosat. ISBN 978-9975-79-437-4


Авторы: Игор Мунтяну, Татьяна Ларюшина, Вячеслав Ионица.

Данное исследование было проведено экспертами IDIS "Viitorul" в период с июня 2006 по февраль 2007 г.г. В исследовании мы ставили перед собой задачу проанализировать особенности деловой среды в РМ, связанные с феноменом «неофициального налогообложения», с целью сформулировать выводы и рекомендации, направленные на качественное улучшение условий для развития предпринимательства в Республике Молдова.

 

146 pag. Format 165x240. Brosat. ISBN 978-9975-79-281-3


Authors: Igor Munteanu, Tatiana Lariusina, Veaceslav Ionita

This study was conducted by experts of the IDSI "Viitorul" in June 2006-February 2007. The research aimed at analyzing a number of cpecific pecularities of business environement in the Republic of Moldova characteristic to the phenomenon of "unofficial taxation", formulating conclusions an recommendations able to improve the business environment quality in the Republic of Moldova.

140 pag. Format 165x240. Brosat. ISBN 978-9975-79-267-7


Autori: Igor Munteanu, Tatiana Lariusina, Veaceslav Ionita

Studiul a fost efectuat de catre expertii IDIS "Viitorul" in perioada iunie 2006-februarie 2007. Cercetarea a urmarit sa analizeze o serie de particularitati specifice mediului de afaceri din Republica Moldova legate de fenomenul "impozitarii neoficiale", formuland concluzii si recomandari de natura sa amelioreze calitatea mediului de afaceri din Republica Moldova.

134 pag. Format 165x240. Brosat. ISBN 978-9975-79-274-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2019 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel