Editura Cartier
Miercuri, 08 Aprilie 2020
 
Colecții

Colectia CARTIER C(art)ier

Colinde populare de Crăciun selectate de Viorica Nagacevschi și poeme de Crăciun semnate de autoare.
Ilustrații de Lică Sainciuc. 

Cititorul are în faţă o colecţie de sinteză, ce poartă un vădit caracter de popularizare a colindei tradiţionale de valoare artistică incontestabilă şi de o mare diversitate tematică şi melodică. Aria vastă a materialului selectat se întinde de la cele mai reuşite mostre ale eposului eroic cântat, prin colinde arhaice voiniceşti (...), colinde apocrife şi de influenţe religioase, cântece de stea, alte motive, numite de protocol, profesionale, istorice, sociale şi nu numai, până la cele cu accente speciale, din spaţiul transnistrean sau de la baştina autoarei, din satul Cosăuţi, Soroca. Cititorul mai pretenţios ar putea urmări şi traseul evolutiv al colindei strămoşeşti, de la melodii şi texte mai simple spre forme mai dezvoltate şi chiar melodii complicate, în care pot fi întâlnite şi măsuri compuse, de cinci şi şapte timpi. (...) Confruntarea tradiţiei cu modernitatea este şi ea una dintre multiplele modalităţi de protejare a patrimoniului cultural imaterial de la noi. Avem convingerea că şi cartea de colinde intitulată semnificativÎncă o zi Crăciunul de-ar mai fi poate fi considerată drept o contribuţie la menţinerea în practica actuală a viabilităţii fenomenului colindatului...
Tudor Colac

 

252 pag. Format 240X165. Legat. ISBN 978-9975-86-404-6


Coordonatori: Ciprian State, Dinu Guțu
320 pag. Format 160x200. Legat. ISBN 978-9975-86-393-3


Volumul II


Entuziastul cărturar de peste Prut Iurie Colesnic, realizator al unei vaste „enciclopedii” de figuri memorabile, publică acum un nou volum despre Basarabia necunoscută… 

A făcut astfel munca unei întregi echipe, ca pe vremuri Lucian Predescu, cel căruia îi datorăm o prețioasă enciclopedie, Cugetarea, comparabilă întrucâtva cu ceea ce Iurie Colesnic a izbutit să facă, în două decenii, pentru spațiul basarabean.

Acad. Alexandru Zub

656 pag. Format 160x200. Legat. ISBN 978-9975-86-371-1


„Ca un lipici, ca un scai este această serie de cărțiDicționar auafed a lui Doru Ciocanu: se agață de palme, se lipește de suflet. Scai, ca să ne ducă cu gândul și cu inima la cer, acolo de unde totul se vede frumos și unde orice este posibil. Ca într-o carte de povești cu coperțile senine.” (Igor Guzun)

 

„De la primul volum, straniile și prietenoasele Dicționare Auafede au impus un autor deopotrivă nepretențios și inconfundabil. Scrisul lui înseamnă o naturalețe lingvistică fără rezerve, un umor blând uneori și alteori bulversant (lăsând loc pentru rare – dar limpezi – momente de melancolie), memorabila combinare a unui realism intens autohtonizat cu elemente SF și filosofice (ironizate copios), nu în ultimul rând arta întorsăturilor (și, mai ales, a finalurilor) imprevizibile. Vocea lui Doru Ciocanu este a unui copil fără vârstă, explorând neobosit lumi (im)probabile, construindu-și cartea – în spiritul lui Mircea Horia Simionescu – asemenea unui joc interminabil, în care, la o lectură atentă, derizoriul asumat al textelor nu ne împiedică să remarcăm inteligența scriitorului.” (Vasile Gribincea)

 

 

>„Doruțu, așa de tare-mi place, așa de tare mă bucur, citesc și mă bucur! Noaptea înainte de somn citesc o povestire, rezolv un sudoku și mă culc, cu cartea ta sub pernă. Scrie, dragul mamei, scrie. Dac-ar fi și tăticu’, s-ar bucura și el nespus...” (Maria Ciocanu, mama)

 

 

„Lumile lui Doru Ciocanu nu sunt o ficțiune. Ele există în dimensiunile lor eterice, insesizabile pentru om și pentru alte planete și active în cel de al optulea element culcat.” (Bben Gwarr, critic klingon)

 

 

„Autorul vede miracolele din lumea sa reală, de altfel, invizibile pentru mulți, cu clarviziunea Ochiului Nou și cu simțurile neoumane ale Marelui Ou.” (Cohris Wwaff, interminabil ellian)

 

 „Indubitabil, Dicționar Auafed 4 este dovada unei ruperi continuante a haosului în cvasiordinea moldovenească interbelică modernă.” (Enciclopedia Auafedă [de la Doru Ciocanu încoace], autor necunoscut)

 

144 pag. Format 160x200. Legat. ISBN 978-9975-86-367-4


War album
Ediție bilingvă în limba română și engleză.

Volumul cuprinde 96 de fotografii privind conflictul armat de pe Nistru (martie – iunie 1992), semnate de jurnalistul Nicolae Pojoga. Imaginile reprezintă o parte din mulțimea de fotografii care au figurat la timpul respectiv în presa locală și cea de peste hotarele Republicii Moldova. Album de război acoperă doar parțial evenimentele dramatice care au avut loc atât în zona de conflict, cât și în alte locuri-cheie legate, într-un fel sau altul, de narativul pseudocronologic al expunerii. Din anumite motive, fotografiile sunt însoțite de un text minimal, însumând doar locul și data evenimentului, altele fiind restabilite după cópii din ziare.
112 pag. Format 200x260. Legat. ISBN 978-9975-86-365-0

2 3 4 5 6 7 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2020 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel