Editura Cartier
Sâmbătă, 24 Februarie 2018
 
Colecții

Colectia CARTIER Popular

Anologie de versuri
„Îndrăznesc să afirm că între poezia lui Fruntașu și «corpul ei sensibil ca un nerv dezgolit speriat de însăși existența lumii înconjurătoare» există o armonie perfectă; că, în ultimă instanță, poezia este anume «o reflectare invers proporțională a corpului». Ca unul care a învățat lecția barthiană («Locul cel mai erotic al unui corp nu este oare acolo unde
îmbrăcămintea se cască?
), poetul își va îmbrăca Beata în… marsupiu și va păși cu dreptul, ba nu, cu ambele picioare – ca un cangur sadea! – în literatură.” 
Em. Galaicu-Păun

140 pag. Format 195x130. Broșat. ISBN 978-9975-86-110-6


 „Ciclul de povestiri incluse în Daruri se structurează unitar în jurul personalităţii lui Bobocel, un erou literar căruia Ion Druţă îi insuflă viaţă şi cuminţenie exemplară, astfel încât acesta se impune, individualizat, într-o tipologie a isteţilor din literaturile pentru copii, de aiurea, prozatorul excelând aici într-un discurs şăgalnic, particularizat tocmai prin tonul mucalit, ponderat, discret al relatării faptelor spectaculoase dintr-un univers domestic prin excelenţă.
Constantin Cubleşan
92 pag. Format 130x195. Broșat. ISBN 978-9975-86-076-5


 „Ion Druţă domină suveran proza scurtă a anilor ’60-’70. Schiţele şi povestirile sale erau de o prospeţime neobişnuită faţă de schematismul indus şi vulgarităţile ideologice proliferate de I. Canna şi alţi breslaşi. Sania, Murgul în Crimeea, Bătrâneţe, haine grele – şi nu numai – rămân să ilustreze şi azi specia şi epoca... Atunci când Vasile Coroban încerca să impună modele epice de valoare, spiritul său greu de mulţumit avea de ales din contemporani doar mostre din nuvelele lui Druţă. Subtilul critic ştia de ce: proza mică a scriitorului ataca, memorabil şi incitant, problemele mari ale existenţei – viaţa şi moartea, trecerea abrazivă a omului prin timp, datoria şi sacrificiul, efemerul şi frumuseţea netrecătoare.” 
 Eugen Lungu
424 pag. Format 130x195. Broșat. ISBN 978-9975-86-074-1


 „Romanul autobiografic Horodişte oferă, netăgăduit, elemente preţioase în documentarea acelora care se angajează la realizarea unei priviri monografice asupra scriitorului Ion Druţă, dar romanul se impune, dincolo de acestea, ca o construcţie literară în sine, ca un roman al copilăriei, în rând cu oricare altă asemenea creaţie din patrimoniul universal, ilustrând tocmai particularităţile de manifestare umană specifice locului evocat şi propunând un personaj, un erou inedit  în felul său de a-şi trăi viaţa, capabil să trezească astfel interesul oricărui cititor de oriunde
şi… de orice vârstă.”
 Constantin Cubleşan
172 pag. Format 130x195. Broșat. ISBN 978-9975-86-075-8


"Pădurea spînzuraților revoluționează romanul nostru analitic, prin studierea migăloasă a psihologiei individuale. Carte masivă, laborioasă, Pădurea spînzuraților este, în 1922, primul studiu moral care se impune atenției publice din cîmpul epicii noastre."
 Șerban CIOCULESCU
296 pag. Format 130x195. Broșat. ISBN 978-9975-79-991-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ultima 


 
Oferta Romania
Oferta R. Moldova


 

 

© 2007-2018 Design: Editura Cartier, Web Hosting si CMS: Adpixel